فوکوس دستی
هنگام فعال سازی فوکوس دستی، سیستم فوکوس اتوماتیک دوربین غیر فعال می شود و شما می توانید از طریق لنز فوکوس را تنظیم کنید. این قابلیت به ویژه در شرایطی که فوکوس اتوماتیک به خوبی نمی تواند عمل کند (مانند وقتی که نور کم است)بسیارحیاتی است. به یاد داشته باشید که دوربین های دیجیتال تنها به شما اجازه می دهند که تا فاصله های معینی از فوکوس دستی استفاده کنید. دوربین های دیجیتال رده بالا به شما این توانایی را می دهند که با استفاده از حلقه فوکوس ای که در اطراف بدنه لنز قرار گرفته این کار را انجام دهید.

Copyright 2014 © All rights Reserved. Dorbin.com