جبران نوردهی

گاهی سیستم اندازه گیری دوربین مقدار نوردهی نامناسب را انتخاب می کند که می توان از طریق EV Compensation که در دوربین های نیمه پیشرفته و پیشرفته یافت می شود، آنرا تصحیح کرد. معمولاً EV Compensation مقادیری بین -2.0 EV تا +2.0 EV دارد که در گام هایی 0.5 یا 0.3 امی می توان آنرا تنظیم کرد. بعضی دوربین های DSLR دارای رنج گسترده تری برای جبران نوردهی هستند مثلاً از -5.0 EV تا +5.0 EV.

درک این نکته که افزایش یک واحدی EV Compensation از لحاظ مقداری برابر با کاهش یک واحدی است، مهم می باشد. یعنی اگر شما این مقدار را یک واحد افزایش دهید، میزان نور را دو برابر کرده اید. برای مثال اگر دوربین در حالت اتوماتیک تعیین می کند که مقدار دیافراگم f/8 و سرعت شاتر 1/125 در ISO 100 (EV 13) استفاده شود و نتیجه عکسی است که نوردهی آن کم به نظر می رسد، افزایش یک واحدی EV Compensation باعث می شود که دوربین از f/5.6 با سرعت شاتر 1/60 استفاده کند (EV 12).

البته به مرور زمان که شما با سیستم اندازه گیری دوربینتان آشناتر می شوید، می توانید قبل از گرفتن عکس، از مقدار EV Compensation مناسب استفاده کنید. برای مثال اگر دوربین شما در ثبت تصویر هنگامی که نور زیاد است ضعیف عمل می کند و شما قصد عکاسی از ابرها را دارید، می توانید از قبل EV Compensation را برابر -0.3 یا -0.7EV تنظیم کنید.

Copyright 2014 © All rights Reserved. Dorbin.com