تایمر سرخود – زمان‌سنجی که قبل از رها شدن شاتر یک تاخیر زمانی 2، 5 ، 10 یا دلخواه ایجاد می‌کند و به عکاس اجازه می‌دهد که خود بدون استفاده از کابل رهاسازی شاتر یا ریموت کنترل‌ در عکس حضور داشته باشد. ضمنا این امکان برای گرفتن عکس‌های ماکرو یا عکس‌هایی که نمی‌خواهیم به خاطر لمس دوربین برای چکاندن دکمه‌ی شاتر دوربین لرزش داشته باشد بسیار کارآمد است.

Copyright 2014 © All rights Reserved. Dorbin.com