قُطب‌نما وسیله‌ای برای تعیین جهت و جهت‌یابی. این وسیله با استفاده از میدان مغناطیسی زمین جهت قطب شمال را نشان می‌دهد که در حقیقت شمال مغناطیسی زمین است.

معمولا در دوربین های مقاوم در برابر شرایط محیطی سخت به کاربرده میشود .

Copyright 2014 © All rights Reserved. Dorbin.com