بلندگو به گونه‌ای دستگاه مبدل انرژی گفته می‌شود که انرژی الکتریکی را به صدا تبدیل می‌کند.

انواع دسته بندی تولید و پخش صدا:

مونو و استریو ، دو نوع دسته بندی تولید و تکثیر صدا هستند. مونو اصطلاح معمولیست برای توصیف صدایی که تنها از یک کانال تولید می شود و استریو برای صداهایی با دو یا چند کانال کاربرد دارد که صداها در یک فضای مشترک تولید می شوند. گوش دادن به صدای استریو این قابلیت را فراهم می کند که جهت هریک از صداهای دریافتی که خیلی شبیه به یکدیگرند و در یک فضا ضبط شده اند را تشخیص دهید. این حالت نسبت به زمانی که صدا فقط از یک جهت منتشر می شود، بسیار طبیعی تر جلوه می کند.

Copyright 2014 © All rights Reserved. Dorbin.com